Lee Cooper นาฬิกาสัญชาติอังกฤษ-อเมริกัน

New

LC07617.350

ขนาดหน้าปัด : 43mm วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Stainless Steel สาย : Stainless Steel ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 30 เมตร ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿4,890 ฿4,890
฿3,423 ฿3,423 -30%
 

 

New

LC07637.060

ขนาดหน้าปัด : 46mm วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Stainless Steel สาย : Stainless Steel ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 30 เมตร ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿4,890 ฿4,890
฿3,423 ฿3,423 -30%
 

 

New

LC07637.350

ขนาดหน้าปัด : 46mm วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Stainless Steel สาย : Stainless Steel ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 30 เมตร ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿4,890 ฿4,890
฿3,423 ฿3,423 -30%
 

 

New

LC07904.454

ขนาดหน้าปัด :52X43 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : stainless steel สาย : Leather ระบบ : Automatic หน้าจอแสดงผล : Automatic ระดับการกันน้ำ : 5 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿8,190 ฿8,190
฿5,733 ฿5,733 -30%
 

 

New

LC07901.390

ขนาดหน้าปัด : 39X51 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : stainless steel สาย : stainless steel ระบบ : Automatic หน้าจอแสดงผล : Automatic ระดับการกันน้ำ : 5 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿8,190 ฿8,190
฿5,733 ฿5,733 -30%
 

 

New

LC07904.351

ขนาดหน้าปัด :52X43 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : stainless steel สาย : Leather ระบบ : Automatic หน้าจอแสดงผล : Automatic ระดับการกันน้ำ : 5 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿7,890 ฿7,890
฿5,523 ฿5,523 -30%
 

 

New

LC07881.351

ขนาดหน้าปัด : 46 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Metal สาย : Silicone ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 5 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿4,390 ฿4,390
฿3,073 ฿3,073 -30%
 

 

New

LC07901.350

ขนาดหน้าปัด : 39X51 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : stainless steel สาย : stainless steel ระบบ : Automatic หน้าจอแสดงผล : Automatic ระดับการกันน้ำ : 5 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿8,190 ฿8,190
฿5,733 ฿5,733 -30%
 

 

New

LC07905.060

ขนาดหน้าปัด :52X43 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : stainless steel สาย : stainless steel ระบบ : Automatic หน้าจอแสดงผล : Automatic ระดับการกันน้ำ : 5 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿8,190 ฿8,190
฿5,733 ฿5,733 -30%
 

 

LC07273.351

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿1,995 ฿1,995 -50%
 

 

New

LC07260.664

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿1,995 ฿1,995 -50%
 

 

LC07248.433

Sold 0 items

฿2,690 ฿2,690
฿1,345 ฿1,345 -50%
 

 

LC07241.520

Sold 0 items

฿3,390 ฿3,390
฿1,695 ฿1,695 -50%
 

 

LC07241.330

Sold 0 items

฿2,790 ฿2,790
฿1,395 ฿1,395 -50%
 

 

LC07241.230

Sold 0 items

฿3,390 ฿3,390
฿1,695 ฿1,695 -50%
 

 

LC07240.650

Sold 0 items

฿3,390 ฿3,390
฿1,695 ฿1,695 -50%
 

 

LC07231.120

Sold 0 items

฿3,090 ฿3,090
฿2,256 ฿2,256 -27%
 
Out of stock

 

LC07206.099

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿2,913 ฿2,913 -27%
 

 

LC07203.391

Sold 0 items

฿2,790 ฿2,790
฿1,395 ฿1,395 -50%
 

 

LC07187.440

Sold 0 items

฿3,390 ฿3,390
฿2,475 ฿2,475 -27%
 
Out of stock

 

LC07186.099

Sold 0 items

฿3,690 ฿3,690
฿1,845 ฿1,845 -50%
 

 

LC07181.060

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿1,995 ฿1,995 -50%
 

 

LC07174.360

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿1,995 ฿1,995 -50%
 

 

LC07174.090

Sold 0 items

฿4,190 ฿4,190
฿2,095 ฿2,095 -50%
 

 

LC07170.062

Sold 1 items

฿3,690 ฿3,690
฿2,694 ฿2,694 -27%
 
Out of stock

 

LC07167.650

Sold 0 items

฿5,090 ฿5,090
฿2,545 ฿2,545 -50%
 

 

LC07163.650

Sold 0 items

฿4,490 ฿4,490
฿2,245 ฿2,245 -50%
 

 

LC07162.652

Sold 0 items

฿3,390 ฿3,390
฿1,695 ฿1,695 -50%
 

 

LC07161.431

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿2,913 ฿2,913 -27%
 

 

LC07160.451

Sold 0 items

฿2,590 ฿2,590
฿1,295 ฿1,295 -50%
 

 

LC07160.399

Sold 0 items

฿2,290 ฿2,290
฿1,145 ฿1,145 -50%
 

 

LC07157.420

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿1,995 ฿1,995 -50%
 

 

LC07156.351

Sold 0 items

฿2,590 ฿2,590
฿1,295 ฿1,295 -50%
 

 

LC07156.099

Sold 0 items

฿2,590 ฿2,590
฿1,295 ฿1,295 -50%
 

 

LC07154.699

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿2,913 ฿2,913 -27%
 
Out of stock

 

LC07154.432

Sold 0 items

฿4,290 ฿4,290
฿2,145 ฿2,145 -50%
 

 

LC07152.062

Sold 0 items

฿3,690 ฿3,690
฿1,845 ฿1,845 -50%
 

 

LC07141.390

Sold 1 items

฿2,790 ฿2,790
฿1,395 ฿1,395 -50%
 
Out of stock

 

LC07131.530

Sold 0 items

฿4,490 ฿4,490
฿2,245 ฿2,245 -50%
 

 

LC07123.650

Sold 0 items

฿2,790 ฿2,790
฿1,395 ฿1,395 -50%
 

 

LC07117.450

Sold 0 items

฿2,790 ฿2,790
฿1,395 ฿1,395 -50%
 

 

LC07101.560

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿1,995 ฿1,995 -50%
 

 

LC07101.250

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿1,995 ฿1,995 -50%
 

 

LC07085.090

Sold 0 items

฿3,690 ฿3,690
฿2,694 ฿2,694 -27%
 
Out of stock

 

LC07081.650

Sold 2 items

฿2,590 ฿2,590
฿1,295 ฿1,295 -50%
 
Out of stock

 

LC07080.530

Sold 0 items

฿2,290 ฿2,290
฿1,145 ฿1,145 -50%
 

 

LC07079.530

Sold 0 items

฿2,790 ฿2,790
฿1,395 ฿1,395 -50%
 

 

LC07076.350

Sold 0 items

฿5,090 ฿5,090
฿2,545 ฿2,545 -50%
 

 

LC07072.460

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿1,995 ฿1,995 -50%
 

 

LC07070.939

Sold 1 items

฿3,990 ฿3,990
฿1,995 ฿1,995 -50%
 

 

LC07061.499

Sold 0 items

฿2,690 ฿2,690
฿1,345 ฿1,345 -50%
 

 

LC07061.451

Sold 0 items

฿2,690 ฿2,690
฿1,345 ฿1,345 -50%
 

 

LC07061.099

Sold 0 items

฿2,490 ฿2,490
฿1,245 ฿1,245 -50%
 

 

LC07053.064

Sold 0 items

฿2,590 ฿2,590
฿1,295 ฿1,295 -50%
 

 

LC07053.051

Sold 0 items

฿2,490 ฿2,490
฿1,245 ฿1,245 -50%
 

 

LC07038.134

Sold 0 items

฿2,490 ฿2,490
฿1,818 ฿1,818 -27%
 
Out of stock

 

LC06992.360

Sold 0 items

฿2,690 ฿2,690
฿1,345 ฿1,345 -50%
 

 

LC06981.330

Sold 0 items

฿3,390 ฿3,390
฿1,695 ฿1,695 -50%
 

 

LC06979.451

Sold 0 items

฿4,190 ฿4,190
฿2,095 ฿2,095 -50%
 

 

LC06963.339

Sold 0 items

฿3,390 ฿3,390
฿1,695 ฿1,695 -50%
 

 

LC06963.331

Sold 0 items

฿3,390 ฿3,390
฿1,695 ฿1,695 -50%
 

 

LC06952.330

Sold 0 items

฿4,190 ฿4,190
฿3,059 ฿3,059 -27%
 

 

LC06949.031

Sold 0 items

฿2,290 ฿2,290
฿1,145 ฿1,145 -50%
 

 

LC06935.492

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿1,995 ฿1,995 -50%
 

 

LC06934.434

Sold 0 items

฿2,290 ฿2,290
฿1,603 ฿1,603 -30%
 

 

New

LC06926.659

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿1,995 ฿1,995 -50%
 

 

LC06926.651

Sold 1 items

฿3,990 ฿3,990
฿1,995 ฿1,995 -50%
 
Out of stock

 

LC06922.740

Sold 0 items

฿4,490 ฿4,490
฿2,245 ฿2,245 -50%
 

 

LC06921.091

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿1,995 ฿1,995 -50%
 

 

LC06919.091

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿1,995 ฿1,995 -50%
 

 

LC06919.061

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿1,995 ฿1,995 -50%
 

 

LC06915.364

Sold 0 items

฿3,390 ฿3,390
฿1,695 ฿1,695 -50%
 

 

LC06913.499

Sold 0 items

฿2,590 ฿2,590
฿1,813 ฿1,813 -30%
 

 

LC06913.214

Sold 0 items

฿2,590 ฿2,590
฿1,813 ฿1,813 -30%
 

 

LC06913.052

Sold 0 items

฿2,590 ฿2,590
฿1,813 ฿1,813 -30%
 

 

LC06907.430

Sold 0 items

฿3,390 ฿3,390
฿1,695 ฿1,695 -50%
 

 

LC06907.350

Sold 0 items

฿3,390 ฿3,390
฿1,695 ฿1,695 -50%
 

 

LC06907.050

Sold 0 items

฿3,390 ฿3,390
฿1,695 ฿1,695 -50%
 

 

LC06902.397

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿1,995 ฿1,995 -50%
 

 

LC06883.390

Sold 0 items

฿4,490 ฿4,490
฿2,245 ฿2,245 -50%
 

 

LC06882.390

Sold 0 items

฿5,090 ฿5,090
฿2,545 ฿2,545 -50%
 

 

LC06882.050

Sold 0 items

฿4,490 ฿4,490
฿2,245 ฿2,245 -50%
 
Out of stock

 

LC06849.640

Sold 0 items

฿4,490 ฿4,490
฿2,245 ฿2,245 -50%
 

 

LC06760.060

Sold 0 items

฿5,090 ฿5,090
฿2,545 ฿2,545 -50%
 

 

LC06709.130

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿1,995 ฿1,995 -50%
 

 

LC06672.590

Sold 0 items

฿4,390 ฿4,390
฿2,195 ฿2,195 -50%
 

 

LC06580.330

Sold 0 items

฿4,390 ฿4,390
฿2,195 ฿2,195 -50%
 

 

LC06545.533

Sold 0 items

฿3,590 ฿3,590
฿1,795 ฿1,795 -50%
 

 

LC06540.475

Sold 0 items

฿4,590 ฿4,590
฿2,295 ฿2,295 -50%
 

 

LC06533.035

Sold 0 items

฿3,790 ฿3,790
฿1,895 ฿1,895 -50%
 

 

LC06525.399

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿1,995 ฿1,995 -50%
 

 

LC06525.331

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿2,913 ฿2,913 -27%
 
Out of stock

 

LC06524.595

Sold 0 items

฿3,890 ฿3,890
฿1,945 ฿1,945 -50%
 

 

LC06480.331

Sold 0 items

฿3,590 ฿3,590
฿1,795 ฿1,795 -50%
 

 

LC06296.472

Sold 1 items

฿3,090 ฿3,090
฿2,256 ฿2,256 -27%
 
Out of stock

 

New

LC07617.060

ขนาดหน้าปัด : 43mm วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Stainless Steel สาย : Stainless Steel ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 30 เมตร ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿3,790 ฿3,790
฿2,653 ฿2,653 -30%
 
Out of stock

 

New

LC07614.351

ขนาดหน้าปัด : 46mm วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Stainless Steel สาย : หนัง ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 30 เมตร ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿3,790 ฿3,790
฿2,653 ฿2,653 -30%
 

 

New

LC07599.530

ขนาดหน้าปัด : 35mm วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Stainless Steel สาย : Stainless Steel ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 30 เมตร ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿3,790 ฿3,790
฿2,653 ฿2,653 -30%
 

 

New

LC07599.410

ขนาดหน้าปัด : 35mm วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Stainless Steel สาย : Stainless Steel ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 30 เมตร ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿3,790 ฿3,790
฿2,653 ฿2,653 -30%
 

 

New

LC07599.230

ขนาดหน้าปัด : 35mm วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Stainless Steel สาย : Stainless Steel ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 30 เมตร ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿4,290 ฿4,290
฿3,003 ฿3,003 -30%
 

 

New

LC07599.110

ขนาดหน้าปัด : 35mm วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Stainless Steel สาย : Stainless Steel ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 30 เมตร ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿4,290 ฿4,290
฿3,003 ฿3,003 -30%
 

 

New

LC07587.650

ขนาดหน้าปัด : 46mm วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Stainless Steel สาย : Stainless Steel ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 30 เมตร ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 1 items

฿4,290 ฿4,290
฿3,003 ฿3,003 -30%
 

 

New

LC07587.350

ขนาดหน้าปัด : 46mm วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Stainless Steel สาย : Stainless Steel ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 30 เมตร ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿4,290 ฿4,290
฿3,423 ฿3,423 -20%
 

 

New

LC07577.360

ขนาดหน้าปัด : 51mm วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Stainless Steel สาย : Stainless Steel ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 30 เมตร ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿4,290 ฿4,290
฿3,003 ฿3,003 -30%
 

 

New

LC07573.650

ขนาดหน้าปัด : 45mm วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Stainless Steel สาย : Stainless Steel ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 30 เมตร ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿3,790 ฿3,790
฿2,653 ฿2,653 -30%
 

 

New

LC07573.350

ขนาดหน้าปัด : 45mm วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Stainless Steel สาย : Stainless Steel ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 30 เมตร ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿3,790 ฿3,790
฿2,653 ฿2,653 -30%
 

 

New

LC07879.350

ขนาดหน้าปัด : 46 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Metal สาย : Metal ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 5 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿4,390 ฿4,390
฿3,073 ฿3,073 -30%
 

 

New

LC07867.530

ขนาดหน้าปัด : 35 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Metal สาย : Metal ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 3 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿4,090 ฿4,090
฿2,863 ฿2,863 -30%
 

 

New

LC07867.390

ขนาดหน้าปัด : 35 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Metal สาย : Metal ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 3 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿3,290 ฿3,290
฿2,303 ฿2,303 -30%
 

 

New

LC07867.230

ขนาดหน้าปัด : 35 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Metal สาย : Metal ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 3 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿3,990 ฿3,990
฿2,793 ฿2,793 -30%
 

 

New

LC07866.230

ขนาดหน้าปัด : 29 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Metal สาย : Metal ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 3 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿4,090 ฿4,090
฿2,863 ฿2,863 -30%
 

 

New

LC07865.530

ขนาดหน้าปัด : 34 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Metal สาย : Metal ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 3 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿4,690 ฿4,690
฿3,283 ฿3,283 -30%
 

 

New

LC07865.230

ขนาดหน้าปัด : 34 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Metal สาย : Metal ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 3 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿4,390 ฿4,390
฿3,073 ฿3,073 -30%
 

 

New

LC07857.420

ขนาดหน้าปัด : 34 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Metal สาย : Metal ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 3 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿4,690 ฿4,690
฿3,283 ฿3,283 -30%
 

 

New

LC07857.320

ขนาดหน้าปัด : 34 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Metal สาย : Metal ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 3 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿4,690 ฿4,690
฿3,283 ฿3,283 -30%
 

 

New

LC07857.120

ขนาดหน้าปัด : 34 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Metal สาย : Metal ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 3 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿4,690 ฿4,690
฿3,283 ฿3,283 -30%
 

 

New

LC07855.451

ขนาดหน้าปัด : 45 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Metal สาย : Leather ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 5 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿4,690 ฿4,690
฿3,283 ฿3,283 -30%
 

 

New

LC07855.394

ขนาดหน้าปัด : 45 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Metal สาย : Leather ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 5 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿4,090 ฿4,090
฿2,863 ฿2,863 -30%
 

 

New

LC07852.360

ขนาดหน้าปัด : 45 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Metal สาย : Metal ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 5 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿5,290 ฿5,290
฿3,703 ฿3,703 -30%
 

 

New

LC07840.520

ขนาดหน้าปัด : 35 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Metal สาย : Metal ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 3 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿4,090 ฿4,090
฿2,863 ฿2,863 -30%
 

 

New

LC07840.220

ขนาดหน้าปัด : 35 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Metal สาย : Metal ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 3 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items

฿3,890 ฿3,890
฿2,723 ฿2,723 -30%
 

 

New

LC07836.650

ขนาดหน้าปัด : 45 MM. วัสดุหน้าปัด : Mineral Glass ตัวเรือน : Metal สาย : Metal ระบบ : Quartz หน้าจอแสดงผล : Quartz ระดับการกันน้ำ : 5 ATM ** ข้อควรระวัง โดยทั่วไปแล้ว ทนทานต่อการกระเด็นหรือแช่ในน้ำในระยะสั้นๆ แต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือใส่อาบน้ำ ** เงื่อนไขการรับประกัน : รับประกันโดย บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ส่วนลด 0-50% รับประเครื่องและถ่าน 1 ปี - ส่วนลด 51% ขึ้นไป รับประเครื่องและถ่าน 6 เดือน

Sold 0 items