เงื่อนไขการคืนสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน (ตัวอย่าง)
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

 1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น
การจัดส่งสินค้า

 • เงื่อนไขการใช้บริการจัดส่งฟรีแบบพื้นฐาน (FREE STANDARD DELIVERY)
 1. จัดส่งฟรีทุกออเดอร์
 2. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า บริการจัดส่งฟรีแบบพื้นฐาน 
 • ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง1 – 3 วัน ทำการ
 • สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง2 – 4 วัน ทำการ

 1. ระยะเวลาการจัดส่ง จะนับเฉพาะวันทำการ (จันทร์ – ศุกร์) กรณีที่ทำรายการสั่งซื้อตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มดำเนินการในวันรุ่งขึ้น สินค้าบางรายการอาจต้องรอผลิตตามคำสั่งซื้อ (Pre-order) จึงอาจส่งผลให้มีระยะเวลาจัดส่งเกินจากที่ระบุไว้
 2. พื้นที่พิเศษ (จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี) พื้นที่เกาะ และพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง จะมีระยะเวลาจัดส่งเพิ่มจากที่ระบุไว้ประมาณ 2-3 วัน
 3. บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากโปรโมชั่นนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการ บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด


 
นโยบายการคืนสินค้า
 1. บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยินดีรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์) โดยนับจากวันที่ได้รับสินค้า
 2. ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้าภายใน 7 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์) นับจากวันที่สินค้าที่ส่งผิดถูกส่งมาที่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 3. ในกรณีสินค้าแตกหัก/ชำรุดจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าที่แตกหักถูกส่งมาที่บริษัทฯ พร้อมหลักฐานวิดีโอคลิปซึ่งบันทึกภาพตั้งแต่ได้รับบรรจุภัณฑ์สินค้า ขั้นตอนการแกะบรรจุภัณฑ์สินค้า ไปจนถึงขั้นตอนการพบสินค้าชำรุดหรือแตกหัก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 4. หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบสินค้าที่ได้รับคืนแล้วพบว่า สินค้าที่ได้รับคืนมีการถูกสับเปลี่ยน หรือเสียหายมากกว่าหลักฐานที่ได้รับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้าทุกกรณี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้